De geschiedenis van Willemsfonds Zwevegem

2021: Na corona of toch niet?

De tweede dinsdag van januari is traditiegetrouw de datum waarop Willemfonds Zwevegem en de plaatselijke perskring de figuur van het voorbije jaar verkiezen. Dit jaar zou deze verkiezing voor de 38ste door gaan. Om de alom gekende redenen is het dit jaar enigszins anders verlopen.

Corona heeft ook hier roet in het eten gestrooid. Gezien de bijzondere omstandigheden, kwam een werkgroep met een afvaardiging van de pers en het Willemsfonds, digitaal samen om zich hierover te buigen. Door de vele afgelastingen bleven ook de bijzondere prestaties, die de kandidaat en onze gemeente een uitstraling bezorgen, wat uit.

Ondanks alles kwam al snel het voorstel om het ZORGPERSONEEL in de brede zin van het woord te verkiezen tot figuur van het jaar 2020. We willen hiermee een welgemeende dankjewel en blijk van waardering sturen in de richting van iedereen uit Zwevegem die er mee voor gezorgd heeft dat alle essentiële zorgen gegarandeerd bleven en blijven. We hebben een veel bewondering en waardering voor de grote inzet en het vele werk die iedereen in de zorgsector het voorbije jaar, in soms heel moeilijke omstandigheden, geleverd heeft. ALLE verpleegkundigen, dokters, zorgkundigen, bejaardenhelpers, kinderverzorgers, onthaalmoeders, crèches, leerkrachten, opvoeders, familiehelpers, mensen die aan huis komen met dienstencheques, ambulanciers, veiligheidspersoneel,… verdienen deze aandacht en waardering.

Binnen onze gemeente is de zorg heel sterk vertegenwoordigd. Heel wat mensen verstrekken zorg buiten onze gemeente, maar de uitstraling van de zorg zien we ook terug in de aanwezigheid van de twee woonzorgcentra op ons grondgebied.

Ongetwijfeld zullen we in dergelijke opsomming mensen vergeten, waarvoor alvast onze welgemeende excuses. Onze dankbaarheid is er echter niet minder om.

Hoe en wanneer we de huldiging van de figuur van het jaar zullen organiseren is nog wat onduidelijk. Normaal gezien wordt deze rond half maart georganiseerd, maar we willen zeker wachten tot de situatie wat meer genormaliseerd is, zodat we niemand extra in gevaar brengen...

Tot slot kunnen we het niet genoeg benadrukken. Een welgemeende dankjewel aan iedereen die op de een of andere manier in de zorg werkt of ermee verbonden is

Willemsfonds nationaal bestaat 170 jaar. 

2020: Corona dwarsboomt activiteitenkalender.

Op 13 januari werd traditiegetrouw de figuur van het voorbije jaar gekozen. De winnaar werd "Mooneye". De rockgroep met basis en oorsprong in Moen won de nieuwe lichting op STUBRU. Veerle Debaillie werd tweede omwille van haar inzet voor het dierenasiel. Eervol derde werd wielrenner Xandro Meurisse, die enkele mooie resultaten liet optekenen in o.a. de tour.Op 20 februari moesten we afscheid nemen van Hervé Devos. 

Hervé was één van de stichtende leden van Willemfonds Zwevegm.

Hij was ook jarenlang één van de drijvende krachten achter de ledenwerving en

hij had tussendoor ook heel veel contact met leden.
Op 12 maart vond de huldiging van de laureaten figuur van het jaar plaats.

Corona liet zich hier al een eerste keer opmerken en had een invloed op de opkomst.

Op de vooravond van de eerste lockdown waren toch een 70-tal deelnemers aanwezig.

Alle andere activiteiten moesten we jammer genoeg annuleren.

                                                                                         
Heel even was er nog een klein sprankeltje hoop toen de open monumentendag door ging. Het Sint-Pietersbrugje in Moen werd in de kijker gezet na restauratie. In 2014 werd deze plek door het Willemsfonds verkozen tot het mooiste plekje van Zwevegem. Een gepast moment om het bijhorende bord te onthullen. 

Het werd echter de enige activiteit die we nog mochten organiseren dit jaar.