De geschiedenis van Willemsfonds Zwevegem

1993 - 1996:

1996 : Willemsfonds Zwevegem organiseert ook voor beginnende kunstenaars

In 1996 werd kunstschilder Joel De Rore figuur van het jaar, Joël komt met zijn werken meer en meer in de belangstelling, ook op internationaal vlak.
De paastentoonstelling met als thema “ Schoonheid scheppen “ en als kunstenaars Rika Delombaerde, Claudine Buyscshaert en Jeanine Debaere genoot een grote belangstelling.
Voor Claudine Buysschaert was het de eerste maal dat zij met haar werken in het openbaar durfde naar buiten komen, onder impuls van Patrick Vincke. Het heeft haar geen windeieren gelegd, want er werden op en na de tentoonstelling niet minder dan 7 werken van haar verkocht.
We hadden ook een succesrijke antiek avond onder het thema “ schatten op zolder “ waar enkele goede experts de waarde en herkomst van de aangeboden stukken konden achterhalen.

In december bezochten we de kerstmarkt in het mooie Maastricht.


1995 : Kunstenaars van Willemsfonds Zwevegem stellen tentoon in Lorsch

In 1995 mochten wij de letterkundige Jan Deloof huldigen als figuur van het jaar.
De tweede “ Uilendis “ was gelukkig voor onze kastoestand opnieuw een schot in de roos.
In september was het de beurt aan het Willemsfonds om met enkele kunstenaars tentoon te stellen in het Duitse Lorsch.
Een schitterende ontvangst op het Lorscher stadhuis en een vlekkeloze opvang in gastgezinnen is voor altijd een blijvende herinnering.


1994 : Atelierbezoek

In 1994 Judoka Gella Vandecaveye werd voor de tweede maal verkozen tot figuur van het jaar.
We brachten een bezoek aan het nieuw atelier van kunstschilder Joel De Rore, die ondertussen
meer en meer naam krijgt in het kunstenaars milieu.
Met de Paastentoonstelling onder het thema “ Scheppende handen “ stonden werken van
Suzanne Deryckere, Ann Desmet en Gertrude Pype in de kijker.
We brachten een bezoek aan de thermische centrale in Ruien, fietsten mee op een parcours uitgestippeld
door Patrick Vincke, bezochten het Museum van sierkunst te Gent: Retrospectieve Emiel Verhanneman
en bezochten we ook het parlement en de toenmalige BRTN.
Er was opnieuw een tentoonstelling tijdens de kermisdagen met eigen leden, en tijdens de kaas en wijnavond waren we in het gezelschap van dichter Paul Vanhauwaert.


1993 : Eerste Uilendis

In 1993 werden de "Studax Zwevegem” figuur van het jaar, en dat vooral om hun sociale ongelooflijke inzet ten voordele van het Kinderkankerfonds.
Patrick Vincke en Yvan Nys organiseerden voor het eerst een bijeenkomst met een uitgebreid maaltijd en een tombola onder de aanwezigen. Onze “Uilendis “ was geboren.
Het was de bedoeling om, buiten de vele uitgaven welke onze organisatie met zich mee brengt, wat centjes in de lade te krijgen.
Vanaf dan besloot men de Uilendis om de 2 jaar te organiseren.
Per trein bezochten wij Antwerpen, Culturele hoofdstad van Europa met als gids Joel De Rore.
We bezochten ook het “Museum van Moderne Kunst” in Oostende.
Het verhaal van de Kaas en wijnavond gaat dit jaar door met dichter Rik Dereepere.

1990 - 1992:

1992 : Tentoonstelling met kunstenaars uit Lorsch

In 1992 werd de nieuwe figuur van het jaar René Vervaecke uit Otegem, secretaris van Wielerclub “Otegem Boven”, geprezen om zijn onvermoeibare inzet met de organisatie van de ondertussen één van de meest prestigieuze veldrit koersen. Men noemt de veldrit in Otegem “ de herkansing van het Belgisch kampioenschap”.
Wij bestaan ondertussen 15 jaar en met Pasen waren wij aan de derde editie van onze 5 jarige Provinciale wedstrijd voor jonge kunstenaars toe. Wij werken voortaan met bekwame juryleden.
De laureaat was Peter Anseeuw uit Brugge.We werden ontvangen op het gemeentehuis, waar hetwinnende werk , in bruikleen, werd overhandigd aan de gemeente.
Vooral onder impuls van Yvan Nys en Patrick Vincke, konden wij onze financiële kastoestand naareen hoger peil brengen, zodat er meer ruimte kwam om onze activiteiten nog meer uitstraling te geven.
Er waren nog een paar bezoeken, zoals aan het Streuvelshuis en de Gallery Deweer.
Buiten de tentoonstelling met eigen leden tijdens de kermisdagen, liep er in het gemeentehuis een tentoonstelling met werken van kunstenaars uit onze verbroederingsstad Lorsch (Duitsland).
De kunstenaars en het Willemsfonds werden ontvangen door het gemeentebestuur. Deze tentoonstelling kwam er door de inzet van Yvan Nys, die in Lorsch kind aan huis is! In oktober was er de tweede editie van de kaas en wijnavond met poëzie, in aanwezigheid van dichter Alain Delmotte.


1991 : Poëzie MET kaas en wijn : een primeur

In 1991 verkozen het Willemsfonds en de plaatselijke perskring, Nationale en Internationale Top judoka Gella Vandecaveye uit Sint Denijs als figuur van het voorbije jaar.
De paastentoonstelling met werken van oud leerlingen van Robert Vlieghe, had bijzonder veel belangstelling.
Met de ommegang was er een tentoonstelling in het Boldershof met de Kuurnse Kring.
Met de kermis was er terug een tentoonstelling met eigen leden kunstenaars.
Een fietstocht en een wandeling waren gezonde tussendoortjes.
Daar er vroegere jaren een beperkte opkomst was op onze poëzie avond, kwam Patrick Vincke met het idee om een Poëzie avond in te richten, met kaas en wijn. Dit bleek de goede formule, want de opkomst was onmiddellijk véél groter. Vanaf dan is er beslist om dit jaarlijks te herhalen, telkens met een andere poëet of ander litterair thema.
We mochten Yvan Nys als nieuw bestuurslid verwelkomen.


1990 : Tentoonstelling van Willemsfonds Laken

In 1990 Was het de beurt aan Marc Deweer van Art Gallery Deweer uit Otegem om figuur van het jaar
te worden.
Met Pasen stelden onze Willemsfonds vrienden uit Laken bij ons tentoon met enkele gerenommeerde kunstenaars.
De kermis tentoonstelling was er een met werken van eigen leden.