Welkom op de webstek van Willemsfonds Zwevegem

Het Willemsfonds bestaat al 170 jaar in Vlaanderen. Het werd gesticht na de dood van Jan Frans Willems (1793 – 1846) op 23 februari 1851. Hij wordt de vader van de Vlaamse beweging genoemd omdat hij als een van de eerste Vlaamse (Nederlandstalige) auteurs opkwam voor de verdediging en verspreiding van het Nederlands als landstaal.


Meer informatie over Jan Frans Willems kan men bekijken op de site www.willemsfonds.be

Vandaag de dag is het Willemsfonds een ledenvereniging die gedragen wordt door vrijwilligers die zich tot doel stellen een ontmoetingsplaats te creëren waar mensen samen aan cultuur kunnen doen. Ook Willemsfonds afdeling Zwevegem is daarin bijzonder actief.

Veel Zwevegemnaren kennen ongetwijfeld de jaarlijkse verkiezing van “de figuur van het jaar”, één van onze belangrijke organisaties. We doen dit in samenwerking met de plaatselijke perskring. Sommigen hebben weet van onze vele tentoonstellingen, anderen van onze gezellige bijeenkomsten al dan niet met een etentje.

Het is de bedoeling om via deze site, onze leden permanent op de hoogte te houden, en de Zwevegemnaren die ons niet kennen, een bredere kijk te geven op wat het Willemsfonds in Zwevegem zo al organiseert en realiseert.

Bij regelmatig bezoek aan de site zal men op de hoogte gehouden worden van iedere activiteit, een verslag met foto’s van de voorbije activiteiten en in de rubriek “in de spotlight”, zullen verslagen en foto’s te zien zijn over beeldende en litteraire kunstenaars, maar ook bijzondere en/of sportieve prestaties van Zwevegemnaren kunnen aan bod komen.

Wenst u lid te worden, neem dan gerust contact op met één van onze bestuursleden.

Wanneer u eens een recent stratenplan van Zwevegem nakijkt, zal u merken dat er zelfs een Jan-Frans Willemsstraat bestaat in Zwevegem.

Alvast bedankt voor uw bezoek


Guido Margodt

Voorzitter