De geschiedenis van Willemsfonds Zwevegem

2003 - 2005

2005 : Eigen website

In 2005 zijn we pas gestart met de verkiezing van de figuur van het jaar. Het werd Wouter D’Haene. Zijn vijfde plaats in de finale van de Olympische spelen in Athene in het kanovaren bij de categorie K2 op de 1000m.
Vanaf nu kan elke activiteit gevolgd worden op onze site, waarvan Guido Margodt webmaster is.
We verwelkomen Deryckere Marianne en Nele Roobrouck als nieuw bestuurslid.
In februari hadden we de algemene ledenvergadering in zaal Candlelight met een goede belangstelling.
In maart hadden wij de tentoonstelling in het Foyer met "Kunstig Duet" Sonia Reynaert en Fanny Huysentruyt.
In mei bezochten wij de struisvogelhoeve in Anzegem.
We hadden ook de tentoonstelling Imago 2005 in Zaal De Wieke.
In April was er de artiestenfoor in het gemeentepark met leden van WF.
In juni was er de uilendis in zaal Breughel te Moen.
In juli hadden wij de boottocht naar Oudenaarde met een bezoek aan brouwerij Liefmans.
In september kwamen onze beste vrienden uit het Duitse Lorsch een tentoonstelling verzorgen in het Foyer van het Theatercentrum.
In oktober was er naar jaarlijkse gewoonte onze kaas en wijnavond. Met als thema "Basiel"
We bezochten in december de Kerstmarkt in het mooie Maastricht.


2004 : Eurocartoonale in Zwevegem

In 2004 werd Joël De Rore voor de tweede maal figuur van het jaar. De ondertussen internationaal doorgebroken kunstenaar, werd als enige Belgisch artiest, geselecteerd om tentoon te stellen in Rijsel, tijdens “Rijsel Culturele hoofdstad van Europa”.
Ook zijn monografie, die hij persoonlijk mocht overhandigen aan Koning Albert, tijdens zijn bezoek aan Zwevegem, ging niet onopgemerkt voorbij.
Opnieuw konden wij genieten van het komisch toneelstuk opgevoerd door het toneelgezelschap “Klakkeboem”.
We hadden ook onze jaarlijkse algemene ledenvergadering zoals altijd met spijs en drank.
Een bijzonder interessante avond onder het thema “Mijn naam is…” was enorm leerzaam. De heer Deniere, kwam tekst en uitleg geven over de herkomst van de familienamen. Vooraf opgegeven namen van aanwezigen werden uitvoerig uitgelegd. Men kon ook een oorkonde bestellen met de uitleg van familienamen. 
Met de paasdagen konden wij de rondreizende tentoonstelling “Eurocartoenale 2003” naar Zwevegem brengen. 80 achter glas ingewerkte cartoons, werden er tentoongesteld.
In mei namen wij terug deel aan de artiestenfoor in het gemeentepark van Zwevegem.
Het Willemsfonds nationaal organiseerde een fiets marathon,”Fietsen in vrijheid” die een verbinding moest maken tussen alle Willemsfondsafdelingen.

Op 8 mei was het de beurt aan de afdeling Kortrijk om in groep naar Zwevegem te fietsen. Wij hebben hun kunnen verwelkomen tijden de artiestenfoor. Daar werd ook de wimpel, die telkens moet doorgegeven worden, aan voorzitter Patrick Vincke werd overhandigd.
De week daarop was het de beurt aan Zwevegem om naar Avelgem te fietsen. Ondervoorzitter Yvan Nys gaf de wimpel door aan de afdeling Avelgem.
We proefden ook van de Griekse cultuur tijdens ons tweejaarlijkse vreemde middag. Dit werd uiteraard voorafgegaan door enkele ouzo’s als aperitief.
Met de kermisdagen brachten wij 3 kunstenaars samen onder het thema “Boetseerwerk – Keramiek – Houtsculpturen”. De werken van Riet Deloof, Carine Dragon en Bernard Bossuyt vormden samen een opmerkelijk geheel.
De resterende activiteiten van 2004 waren een bezoek aan Rijsel o.l.v. Joël De Rore, onze kaas en wijnavond, en een bezoek aan de kerstmarkt in Brussel.

Vooral onder druk van Patrick Vincke, Yvan Nys en Guido Margodt zijn we gestart met het laten ontwerpen van een eigen website.
De voorzitter is er van overtuigd dat mede dank zij dit medium, het Willemsfonds Zwevegem een nog grotere uitstraling zal krijgen naar de Zwevegemse bevolking toe. Men zal er onder meer kunnen zien welke activiteiten we plannen, reportages met foto’s van de voorbije activiteiten, info over onze werking, vragen enz..
Onbekend is onbemind!
Guido Margodt werd ondertussen de opvolger van Luc Velghe als penningmeester.
Vera Seynhaeve kwam onze bestuursploeg versterken.


2003 : Huldiging van erebestuursleden

In 2003 verkozen wij, nog altijd in samenwerking van de pers, Nicolas Maes als figuur van het afgelopen jaar.
Deze beloftevolle jonge wielrenner wist zich te onderscheiden door zegekoning te worden bij de nieuwelingen, waar hij ook Belgisch en Provinciaal kampioen tijdrijden werd.
Ook werd bij deze gelegenheid ons ex bestuurslid Robert Vlieghe, die in 2001 ontslag nam wegens zijn gezegende leeftijd, gehuldigd als erebestuurslid. Zijn enorme verdienste en inzet, decennia lang, werd er geprezen.
Onze algemene vergadering ging terug door in zaal “ Candelight” met een uitgebreid Breugel buffet.
Met Pasen was er een tentoonstelling met in de hoofdrol onze Rogier Prevost, (die ook de hoofdrol was in onze allereerste tentoonstelling in 1977).
Het was een retrospectieve met werken uit zijn hele loopbaan.
Het was dan ook niet te verwonderen dat er een zeer ruime belangstelling was.
Het Willemsfonds Zwevegem nam ook deel aan de Artiestenfoor, ingericht in open lucht door de gemeente in gemeentepark, met tal van attracties.
Tussendoor woonden wij in groep het jaarlijks toneelstuk van “ Klakkeboem” bij.
Het stuk “moord, tot de dood er op volgt” was een bijzonder komisch verhaal, waar onze leden voldaan de zaal verlieten.
We waren weer aan onze tweejaarlijkse “Uilendis” toe, telkens in de zaal Breugel in Moen. Wij hadden dit jaar een opkomst van bijna 100 deelnemers, waaronder als gaste Annelies Parzinger uit Lorsch .

We reisden ook naar Zeeland, onder het thema “Mosselfestijn in Zeeland”.
Het werd een onvergetelijke dag, met op het menu, kunst, bezoeken allerlei, plezier en natuurlijk overheerlijke mosselen.
Het jaar 2003 was “Het Internationaal jaar van mensen met een handicap”. Het Willemsfonds Zwevegem besliste meteen een tentoonstelling te houden tijdens de kermisdagen onder het thema “Kunst geboren uit Wilskracht”.
Op de tentoonstelling waren enkel werken te zien van mensen met een handicap uit de “Vzw De Egel” uit Belsele met als begeleider Johan Verschaeve en “Vzw Ten Anker” uit Waregem met als begeleider Nico Mahieu.
Tijdens de vernissage wordt André Lapauw ook gelauwerd en benoemd als ere bestuurslid, voor zijn jarenlange inzet als bestuurslid en penningmeester.
En natuurlijk was onze kaas en wijnavond met als thema “Wijze Woorden” opnieuw een succes.
Met spijt vernemen we van onze penningmeester Luc Velghe, ondertussen met pensioen, dat hij aandringt om een opvolger voor hem te kiezen.


2002: Zilveren jubeleum voor  Willemsfonds Zwevegem!

In 2002 bestonden wij 25 jaar! Een jubileum jaar! Een zeer druk jaar!
Het begon al met de algemene ledenvergadering waar we samen konden genieten van een gastronomisch menu en aangepaste wijnen in zaal “Candelight” Avelgemstraat bij traiteur Carl.
Marleen Verbrugge, voorzitster in Zwevegem van het Kinderkankerfonds, werd verkozen tot figuur van het jaar omwille van haar 10 jaar ononderbroken inzet.
We waren ook weer toe aan onze 5 jaarlijkse Provinciale prijskamp voor jonge kunstenaars. Laureaat van de wedstrijd was Matthieu Claus uit Kortrijk met het werk “Chaos”.
Ons tweejaarlijks “andere cultuur middag” ging terug door in de Windroos, met Typisch Spaanse gerechten en dranken. (Olé)
Het Provinciaal bestuur van het Willemsfonds, hield ter gelegenheid van ons 25 jarig bestaan, het “voorzittersberaad” bij ons in het Balladehof.
Op 7 juni werd ons bestuur officieel op het gemeentehuis ontvangen door het gemeentebestuur n.a.v. ons 25 jarig bestaan in Zwevegem. Schepen Stefaan Dendoncker houdt een mooie gelegenheidstoespraak, waarna voorzitter Patrick Vincke het gemeentebestuur dankt voor de ontvangst en de goede samenwerking.
Daarna mocht Patrick Vincke uit handen van de burgemeester de “zilveren schaal’ van de gemeente in ontvangst nemen.

Met de kermisdagen waren wij weeral actief met een tentoonstelling met werk van jonge beginnende kunstenaars.
Onze kaas en wijnavond is een steeds weerkerende voltreffer, zelfs in die mate, dat er diende uitgekeken naar een grotere locatie.

Wij brachten ook nog een atelierbezoek bij kunstenaar Joël De Rore.

Als laatste activiteit trokken wij met een 25 koppige delegatie, waaronder 7 kunstenaars, naar het Duitse Lorsch, waar onze kunstenaars gedurende het weekend mochten tentoonstellen.
Het was een prachtige reis met een hartelijke onthaal en een zeer geslaagde tentoonstelling.
Met dank aan Yvan Nys die nogmaals de drijvende kracht was achter dit gebeuren.
Daarmee konden wij het jubileum jaar tevreden afsluiten, met dank aan de volledige bestuursploeg voor de inzet tijdens een zwaar jaar.

2001: 150 jaar Willemsfonds nationaal.

In 2001 was het de beurt aan Synchroon zwemclub “ De Flamingo’s “ om verkozen te worden als figuur van het jaar, en dit door hun gouden medailles op de Belgische kampioenschappen, in zowat alle reeksen.
Het maken van de trofee (beeldhouwwerk), is ondertussen van de hand van Claudine Buysschaert, die tevens het bestuur zal bijstaan bij de voorbereidingen van tentoonstellingen.
De Paastentoonstelling in de foyer met leden van Sueva.
In mei waren we terug aan onze Uilendis toe, met terug een ruime opkomst.
We woonden ook de viering bij van 150 jaar Willemsfonds te Poperinge.
De kermis tentoonstelling ging door in de zaal van het Parochiaal Centrum, met werken van mensen met een handicap.
Om reden van de gebeurtenissen van 11 september in Amerika besloot het gemeentebestuur in Lorsch om alle festiviteiten en gebeurtenissen af te lassen, zodat onze geplande trip naar Duitsland niet kon doorgaan.
In oktober was er terug een geslaagde kaas en wijnavond die dit jaar in het teken stond van de humor.
In november organiseerden wij IMAGO 2001, een retrospectieve in de zaal “ De wieke” naar aanleiding van 150 jaar Willemsfonds.
34 kunstenaars stelden hun winnende werken tentoon.
We sloten het jaar af met een bezoek aan de kerstmarkt te Brussel.
In de loop van dit jaar kwam ook Guido Margodt bij het bestuur.

2000: Figuur van de eeuw.

In 2000 werd Sobeka Kanoclub verkozen tot nieuwe figuur van het jaar, om hun Nationale en Internationale topprestaties, het inrichten van de internationale kano regetta & de Belgische kampioenschappen.
Buiten de figuur van het jaar, hebben wij met de eeuwwisseling, gekozen om ook, en eveneens in samenwerking met de pers, de “figuur van de eeuw” te kiezen.
Uit de vele kandidaten werd uiteindelijk oud wielrenner en meervoudig wereldkampioen Marcel Kint verkozen.
Bij de huldiging, onder massale belangstelling, ook van pers en tv, waren ook tal van andere oud wielrenners aanwezig, meervoudig wereldkampioen Rik Van Steenbergen, meervoudig wereldkampioen Freddy Maertens, verder ook Jef Planckaert, Armand Desmet enz…
In april organiseerden wij een tentoonstelling in de Voerman onder het thema “ Knipoog naar Kunst en Plezier “ .
In deze periode nam Christine Callens een groot deel van het secretariaatswerk over van de voorzitter.
Met de kermisdagen een tentoonstelling met eigen leden in de foyer, met een aperitief concert.
We deden in de loop van 2000 ook uitstappen naar Reims, naar Abechies ( terug naar het ijzeren tijdperk) en naar de kerstmarkten in Echternach en Trier.

1998 - 1999

1999 : Eerste vreemde middag

In 1999 Konden wij Eddy Sobrie, inrichter van de grootse feeststoet “ 1000 jaar Otegem “ als figuur van het jaar lauweren.
We konden genieten van een sfeervolle avond met de professionele video voorstelling over de tentoonstelling en het verblijf van onze kunstenaars uit Lorsch.
De Paastentoonstelling onder het thema “ Sporen van bestaan “ ging voor de gelegenheid door in het speciale kader van “ De Voerman “ in Moen
We besloten om buiten de tweejaarlijkse Uilendis, ook tweejaarlijks en afwisselend met de uilendis een middag te organiseren met telkens een ander land als thema.
We konden genieten van zeer smakelijke Indische gerechten.
De middag ging door in de basisschool De Windroos.
We moesten dit jaar ook afscheid nemen van onze penningmeester, André Lapauw, die na 22 jaar trouwe dienst van zijn pensioen ging genieten.
We mochten Luc Velghe als nieuw bestuurslid en tevens nieuwe penningmeester verwelkomen. Later op het jaar vervoegde ook Christine Callens de bestuursrangen. Marc Doutreluingne werd bereid gevonden om samen met Yvan Nys de verantwoordelijkheid voor grote organisaties op zich te nemen.
De kaas en wijnavond ging door onder het thema “Gezellig met Gezelle “.

1998 : Actief verder werken

In 1998 werd Jean Pierre Deloose verkozen tot figuur van het jaar, hij is de organisator van “ de Moense gordel “.
We hielden een tentoonstelling in De Priesterage onder het thema “ Het verleden herleeft “ met pentekeningen van Noël Deryckere en keramiek van Suzanne Laura en ambachtelijke tegels van Carlo en zoon Kenan de Knock. De tegels waren gemaakt samen met de ideeën van kinderen van de 3° basisklas van de Windroos.
In mei waren wij aan onze tweejaarlijkse Uilendis toe, die weeral een groot succes was en onze afgeslankte kas weer een beetje aandikte.
Een zeer spijtige zaak was het ontslag, van onze secretaris Yvan Wastijn om gezondheidsredenen . De voorzitter neemt voorlopig het secretariaat zelf over.
Rogier Prevost zal de taak van archivaris van het Willemsfonds Zwevegem op zich nemen. Tijdens de kermisdagen mochten wij opnieuw kunstenaars van het Duitse Lorsch ontvangen, met een geslaagde tentoonstelling in de Foyer van het theatercentrum.
De vernissage werd omlijst door drie jonge muziekanten van de muziekschool Peter Benoit.
Het gros van de organisatie kwam op de schouders van Yvan Nys terecht.
Van de contacten vooraf met Lorsch, het zorgen voor gastgezinnen, uitstappen tijdens hun verblijf, de gezamenlijke maaltijden, en het slotfeest. Niets was hem teveel!
In oktober hadden wij onze jaarlijkse kaas en wijnavond met als thema “ erotiek in de poëzie “.
We sloten ons jaar af met een diavoorstelling over “ juwelen” door André T’Joens

1997: Een jaar met grote veranderingen!

In 1997 werd Gella Vandecaveye voor de derde maal verkozen als figuur van het jaar.
Het Willemsfonds Zwevegem bestaat 20 jaar .
De jaarlijkse algemene ledenvergadering was voor het eerst (door de organisatie van o.m. Yvan Nys en Patrick Vincke samen met enkele andere bestuursleden) een vergadering met een gastronomische maaltijd. Dit ging door in de zaal van Hotel Sachsen.
We werden hierbij vereerd met de aanwezigheid van de nationale voorzitter, de heer Ponteur.
Ook dit jaar was er terug onze vijfjaarlijkse Provinciale Prijskamp voor jonge kunstenaars.
De laureaat dit jaar werd Steven Dekimpe. Zijn werk was "Zonder titel".

1997 bracht ook een totale omwenteling in het bestuur.
Op 27 mei moest er beslist worden over het dubbele ontslag van voorzitter Georges Declercq en van secretaris Walter Declercq.
Beiden verhuisden definitief naar Gent.
Het bestuur zag er vanaf dan als volgt uit:

  • Ondervoorzitter Patrick Vincke werd de nieuwe voorzitter
  • Yvan Nys werd de nieuwe ondervoorzitter
  • De nieuwe secretaris en tevens nieuw bestuurslid werd Yvan Wastijn
  • De penningmeester bleef André Lapauw

De bestuursleden:

  • Lieve Everaert
  • Suzanne Deryckere
  • Rogier Prevost
  • Robert Vlieghe
  • en Hervé Devos als nieuw bestuurslid

Met de nieuwe ploeg begon het Willemsfonds Zwevegem meer professioneel uit de hoek te komen. Er waren van nu af aan méér activiteiten die via een grotere groepsgeest aangepakt werden.
Het voorzitterschap is vanaf dan een delegeren naar de bestuursleden, zodat iedereen zijn creativiteit en inzet kan botvieren.
Patrick Vincke begon het idee van werkgroepen per activiteit in praktijk om te zetten, met een nog vlotter verlopende organisatie tot gevolg.
Ondervoorzitter Yvan Nys was vanaf dan een belangrijke steun voor de voorzitter, en een stuwende kracht om de kas te spijzen met allerlei ideeën .
Zo organiseerde hij meteen een etalagewedstrijd die samenliep met de tentoonstelling tijdens de kermisdagen, en geld opbracht voor de kas.
Op de tentoonstelling zelf onder het Thema “ kunst in de kijker” mochten wij Raf Seys als gastspreker verwelkomen.
De kaas en wijnavond stond in het teken van “ de dag van het woord “ en werd geleid door Robert Vlieghe.